Termeni și condiții

Acești termeni și condiții se refera la navigarea sau inscrierile efectuate pe site-ul www.futurenailschool.ro si participarea la cursurile si evenimentele organizate de FUTURE EVO NAILS SRL.

Orice schimbare intervenita in acești termeni va fi afișată pe site. Modificarile astfel facute sunt socotite a fi acceptate de catre utilizator daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor in sectiunea Termeni si Conditii.

Utilizarea produselor, serviciilorsi site-ului este guvernata de termenii prezentului document, excluzand insa alte servicii si termeni acceptati prin semnarea unor documente suplimentare.

1. Termeni Generali

Future Nail School este denumirea comerciala a FUTURE EVO NAILS S.R.L., avand sediul in social in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu 96, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3829/2022, cod EUID ROONRC.J40/3829/2022, identificata prin cod unic de inregistrare 45719376.

Servicii: Utilizarea de catre dvs. a produselor, serviciilor, aplicatiilor software si site-ului www.futurenailschool.ro (denumite in acest document in mod colectiv „Serviciile” si excluzand orice alte servicii care va sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernata de termenii prezentului document.

Curs Autorizat: program de formare profesionala autorizat de catre Comisia de Autorizare a Municipiului Bucuresti, conform O.G. nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor si Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor, finalizat prin obtinerea unui certificat de absolvire/calificare recunoscut de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Training: program special referitor la dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor individuale necesare indeplinirii mai eficace a unor sarcini sau a procesului de evolutie personala, care se finalizeaza cu obtinerea unei diplome de participare oferite de Furnizorul Cursului sau de partenerii acestuia.
Exemple Training: cursuri online, evenimente culturale si educationale, conferinte, workshopuri, ateliere si alte manifestari stiintifice.

Cursurile Autorizate si Trainingurile vor fi denumite in continuare Cursuri autorizate/Programe de formare profesionala si Traininguri.

Furnizor Curs: Prestatorul de servicii, denumit in continuare si Furnizor de formare profesionala, care asigura organizarea si livrarea unui Curs Autorizat sau Training.

Cursant: beneficiar al programelor de formare profesionala sau Training (persoana fizica sau juridica)

Certificatele de Calificare: se obtin prin finalizarea programelor de formare profesionala de calificare sau recalificare.

Certificatele de Absolvire: se obtin prin finalizarea programelor de formare profesionale de initiere, perfectionare, specializare, precum si la absolvirea fiecarui modul, in cazul programelor de formare profesionala structurate pe module.

Modelele certificatelor de calificare si de absolvire, precum si al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevazute in anexele nr. 4, 5 si 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termen de eliberare Certificate Calificare / Absolvire: Tipizatele sunt eliberate catre furnizorul de formare profesionala, pe baza unui proces verbal, de catre Comisia Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare. Pana la eliberarea fizica a certificatelor tipizate, furnizorul de formare profesionala poate elibera adeverinte de absolvire conform cursului autorizat absolvit. Termenul de eliberare a certificatului de absolvire/calificare este de 14 zile de la momentul in care furnizorul de formare profesionala intra in posesia tipizatului transmis de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, conform OG 129/2000 REPUBLICATA si Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor.
Furnizorul de formare profesionala nu poarta nicio raspundere in raport de termenul in care intra in posesia tipizatului transmis de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, necesar in vederea eliberarii certificatul de absolvire/calificare.

Procedura eliberare Certificate Calificare / Absolvire: Certificatul de absolvire/calificare se elibereaza personal Beneficiarului pe baza unui act de identitate valabil, conform O.U.G. nr.97/2005 sau reprezentantului acestuia in baza unei procuri autentice, prin ridicarea de la punctul de lucru al Furnizorului de formare profesionala, din orasul in care programul de formare profesionala a fost finalizat.

Taxe Eliberare Diplome si Certificate: Eliberarea Diplomelor si Certificatelor este GRATUITA.

Cu toate acestea, Diplomele si Certificatele neridicate de catre beneficiar, mai vechi de 12 luni, vor fi supuse procedurii de arhivare. Pentru eliberarea Diplomelor si Certificatelor ce au fost supuse procedurii de arhivare se percepe o taxa de 70 de Lei/an.

Taxa eliberare duplicat Diplome si Certificate: FUTURE EVO NAILS percepe o taxa in valoare de 300 de Lei pentru eliberarea unui duplicat al diplomei sau certificatului.

Diploma de participare: document care atesta participarea la un Curs Autorizat sau Training si finalizarea acestuia, fara insa a avea o recunoastere sau acreditare oficiala din partea autoritatilor competente.

Denumirea Comerciala a Cursului: reprezinta numele simplificat al denumirii oficiale a cursului, folosit in scopuri comerciale pentru o intelegere si identificare mai usoara de catre un cursant sau potential cursant.

Denumirea Oficiala a Cursului: reprezinta numele ocupatiei/calificarii asa cum se regaseste in lista Clasificarii Ocupatiilor din Romania, respectiv in Registrul national al calificarilor profesionale. Aceasta denumire se va regasi pe certificatele de absolvire/calificare obtinute, in urma absolvirii programului de formare profesionala.

Cod COR: cod atribuit ocupatiilor din Romania pentru care exista un standard ocupational sau de pregatire profesionala, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania.

Cod NC: cod nomenclator atribuit calificarilor din Registrul National al Calificarilor profesionale, conform CNC (Cadrul National al Calificarilor)

Registrul national al calificarilor profesionale din Romania (denumit in continuare RNCP): este o baza de date nationala care cuprinde descrierea calificarilor profesionale din Romania recunoscute la nivel national care pot fi dobandite atat prin sistemul formal de educatie si formare profesionala, cat si prin recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite in contexte nonformale si informale, din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.
RNCP cuprinde calificarile corespunzatoare nivelurilor de calificare 1, 2, 3, 4 si 5, conform Cadrului national al calificarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare calificari profesionale, specifice educatiei si formarii profesionale

Standard Ocupational/Standard de pregatire profesionala: este documentul care precizeaza competentele profesionale si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitatilor specifice necesare practicarii unei ocupatii, respectiv specifice unei calificari.
Programele de formare profesionala asigura dobandirea unor competente profesionale in conformitate cu standardele ocupationale, respectiv standardele de pregatire profesionala, recunoscute la nivel national.

Competentele profesionale din Standard Ocupational/Standard Pregatire Profesionala: competentele profesionale dobandite in urma absolvirii unui Curs Autorizat, specificate si in documentul numit „Supliment Descriptiv al Certificatului” eliberat ca o anexa la Certificatele de Calificare/Absolvire.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational/de pregatire profesionala.

Competentele profesionale se dobandesc pe cale formala, nonformala sau informala care, in sensul prevederilor OG 129/2000 republicata, se definesc astfel:
a) prin calea formala se intelege parcurgerea unui program de formare profesionala organizat de un furnizor de formare profesionala;
b) prin calea nonformala se intelege practicarea unor activitati specifice direct la locul de munca sau autoinstruirea;
c) prin calea informala se intelege modalitatile de formare profesionala neinstitutionalizate, nestructurate si neintentionate – contact nesistematic cu diferite surse ale campului socio-educational, familie, societate sau mediu profesional.

Durata Cursului: interval de timp in care desfasoara un Program de Formare Profesionala sau Training.

Durata Contractului: Contractul intra in vigoare la data completarii formularului de inscriere si achitarea avansului, producand efecte pana la indeplinirea integrala a tuturor obligatiilor contractuale.

Program Flexibil: Posibilitatea de a alege din mai multe tipuri de program de curs propuse. Odata finalizata inscrierea pentru un anumit tip de program, acesta nu se mai poate schimba.

Program de Curs: Plan de activitate in care sunt stabilite (in ordinea desfasurarii lor) etapele propuse pentru o perioada data, numarul sedintelor de curs (saptamanale, lunare, anuale), dar si intervalul orar, zilele de desfasurare sau locatia.

Data Estimata: Este data estimativa de incepere a unui Curs Autorizat sau Training. Data exacta de incepere a cursului este stabilita si comunicata in mod final catre Cursant in momentul in care este atins numarul minim de participanti, stabilit de catre Furnizor, pentru a putea fi posibila demararea cursului.

Data de Incepere: Este data oficiala de incepere a unui Curs Autorizat sau Training. Data de incepere va fi comunicata celor INSCRISI, intr-o anumita grupa prin e-mail sau telefon, in cel mai scurt timp de la stabilirea acesteia, cu minimum o saptamana inainte de inceperea cursului autorizat sau trainingului.

Odata cu inceperea programului de formare profesionala/training, Cursantul semneaza Contractul de Formare Profesionala / Training, Conditiile Specifice de Desfasurare a Programului de Formare profesionala / Training, Desfasuratorul Programului de Formare profesionala / Training si Procesul Verbal pentru Protectia Muncii, dupa ce le-au fost citite si prezentate in prealabil de catre un reprezentat FUTURE EVO NAILS. Documentele se considera semnate/acceptate si prin confirmare la distanta. In cazul acesta furnizorul va trimite documentele mentionate mai sus, la adresa de email indicata de catre Beneficiar in Formularul de Inscriere, Beneficiarul urmand sa confirme faptul ca este de acord cu conditiile contractuale.

Data pana la care se fac inscrieri: Reprezinta data pana la care se fac inscrieri pentru urmatoarea grupa care trebuie sa inceapa cel mai repede. Daca numarul minim de participanti in grupa nu a fost atins, aceasta data poate fi reprogramata. Pentru a afla informatii relevante despre o anumita grupa, dintr-un anumit oras, cu un anumit tip de program de curs, va rugam sa ne contactati sau sa apasati butonul “Solicita Informatii complete”.

Numar minim de participanti: reprezinta numarul minim de participanti, necesar, pentru a putea demara Cursul sau Trainingul si pentru a stabili Data de Incepere a acestuia. Numarul minim de participanti este egal cu 70% din numarul de locuri alocate.

Locurile alocate reprezinta numarul maxim de participanti ce formeaza o singura grupa. Daca numarul de potentiali participanti este mai mare, se pot forma grupe suplimentare.

Locurile disponibile reprezinta locurile libere ce pot fi ocupate pentru a putea fi completata grupa.

Actele necesare pentru inscriere sunt mentionate pe pagina fiecarui Curs Autorizat sau Training.

Conditii Minime de Acces: se refera la criterii minime ce trebuie indeplinite pentru a putea participa la curs. Criteriile minime se refera la nivelul de studii absolvite sau chiar varsta viitorilor cursanti.

ORASUL de desfasurare a cursului autorizat sau trainingului: Orasul de desfasurare a cursului autorizat sau trainingului este mentionat pe pagina fiecarui curs autorizat /training in parte.

LOCATIA de desfasurare a cursului autorizat sau trainingului: programul de formare profesionala sau trainingul se va desfasura la sediile FUTURE EVO NAILS. In functie de specificul domeniului, se pot organiza si vizite la diversi agenti comerciali parteneri din orasul in care ati ales sa urmati programul de formare profesionala sau trainingul. Aceste vizite sunt mentionate in programul de curs.

Prezenta obligatorie: Se accepta un numar maxim de 25% absente motivate si 10% absente nemotivate. In cazul in care numarul maxim de absente este atins cursantul isi pierde dreptul de a mai participa la programul de formare profesionala/training. In acest caz sumele achitate nu vor fi restituite.

Training ONLINE: Trainingurile ce se pot desfasura si ONLINE. In cazul trainingurilor Online, pentru participarea la curs aveti nevoie de:
– Laptop / PC, conectat la internet
– Webcam si Microfon functional
– Aplicatia Zoom instalata ( https://zoom.us/ )
– Cont de utilizator Zoom (100% gratuit)

2. Inscrieri si Modalitatea de Inscriere Online

Cursantul va putea alege cursul la care sa participe, utilizand interfata site-ului www.futurenailschool.ro

Cursantul poate accesa orice curs autorizat/training, din oferta disponibila, in limita locurilor disponibile si a criteriilor de eligibilitate stabilite pentru fiecare program in parte.

Cursantul trebuie sa solicite informatii complete despre curs, apasand butonul “Solicita informatii complete” sau “Inscrie-te la Curs”, si completand campurile obligatorii. Daca a completat o adresa de email valida, cursantul va primi AUTOMAT (pe adresa de email introdusa) informatii complete despre tipuri de program disponibile, trainer, modalitati de plata, data de incepere, dar si link-ul de inscriere ONLINE la cursul autorizat/training-ul respectiv (butonul “Finalizeaza INSCRIERE ONLINE”).

Apasand pe butonul “Finalizeaza INSCRIERE ONLINE” Cursantul va fi directionat catre platforma de inscrieri ce contine Formularul de Inscriere ONLINE pentru cursul autorizat/trainingul respectiv.

Pentru efectuarea unei inscrieri valide, cursantul va trebui sa furnizeze anumite date personale pe care trebuie sa le completeze in campurile Formularului de Inscriere ONLINE, dar si sa accepte Conditiile de Participare.

Rezervarea si garantarea locului in cadrul unei grupe, se realizeaza in momentul achitarii avansului cursului autorizat/training-ului, sau a cursului/trainingului integral si depunerea actelor necesare pentru inscriere. Doar in acel moment inscrierea se considera finalizata.

Actele necesare pentru inscriere sunt mentionate pe pagina fiecarui curs autorizat/training in parte. Actele necesare pentru inscriere se pot trimite in format digital pe e-mail.

FUTURE EVO NAILS are dreptul de a modifica fara vreo notificare prealabila datele de desfasurare a programelor de formare profesionala sau traininguri, trainerul precum si locatia de desfasurare, in cazul in care acest lucru este impus de motive obiective.

3. Conditii de Participare si Dreptul de Retragere

În cazul in care din motive obiective, cursul autorizat/trainingul nu se poate desfasura sau inceperea acestuia intarzie cu mai mult de 180 de zile fata de Data Estimata completata in paragraful de pe prima pagina a formularului de inscriere, Cursantul are dreptul sa solicite returnarea sumei achitate, respectand procedura de restituire. In cazul in care data exacta de incepere a cursului autorizat/trainingului a fost stabilita si comunicata catre cursant, acesta nu mai beneficiaza de dreptul de retragere, chiar daca au fost depasite cele 180 de zile fata de perioada de incepere.

Persoanele fizice beneficiaza de un drept de retragere pe care il pot exercita in termen de 14 zile calendaristice de la data inscrierii, doar in situatia in care nu a fost anuntata Data de Incepere a cursului autorizat/trainingului. In cazul in care Data de Incepere a cursului autorizat/trainingului a fost stabilita si comunicata catre cursant, nicio suma de bani achitata nu va putea fi restituita. In situatia in care se va exercita dreptul de retragere in primele 14 zile calendaristice de la inscriere, respectand conditiile mai sus mentionate, Furnizorul Cursului va restitui toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Cursantului in termen de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala la momentul inscrierii.

In cazul in care Cursantul (persoana fizica) a achitat cursul integral si doreste sa se retraga inainte de inceperea programului de formare profesionala/training, insa dupa expirarea termenului de 14 zile calendaristice de la data inscrierii, Furnizorul Cursului va restitui jumatate din valoarea cursului autorizat/trainingului achitat, doar in situatia in care nu a fost anuntata data exacta de incepere a cursului autorizat/trainingului. In cazul in care data exacta de incepere a cursului autorizat/trainingului a fost stabilita si comunicata catre cursant, nicio suma de bani achitata nu va putea fi restituita. Restituirea sumei se va realiza in termen de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala la momentul inscrierii.

In cazul in care Cursantul (persoana fizica) a achitat avansul (prima rata) si doreste sa se retraga inainte de inceperea programului de formare profesionala/trainingului, insa dupa expirarea termenului de 14 zile calendaristice de la data inscrierii, nicio suma de bani achitata nu va putea fi restituita.

Persoanele Juridice nu beneficiaza de dreptul de retragere.

In situatia neprezentarii la curs autorizat/training sau a intreruperii frecventarii acestuia din motive imputabile Cursantului, suma achitata nu se restituie, indiferent de modalitatea de plata (in rate sau integral).

Exercitarea dreptului de retragere, respectand conditiile mai sus mentionate, se poate face prin folosirea formularului de retragere pus la dispozitie de catre Furnizorul Cursului.

Cursantul declara ca este inscris in grupa pentru care a completat programul de curs in prezentul formular de inscriere. Furnizorul Cursului informeaza Cursantul ca transferul la o alta grupa, cu un alt program fata de cel pentru care s-a inscris nu este posibil.

Furnizorul Cursului isi rezerva dreptul de a verifica in orice moment modalitatea in care sunt efectuate solicitarile de inscriere si dreptul de a nu da curs solicitarilor, de a anula inscrierea, sau de a exclude definitiv din randul cursantilor persoanelor care, prin comportamentul fraudulos, ilicit, abuziv, violent (verbal sau fizic) sau de alta natura, afecteaza bunul mers al activitatii societatii sau derularea in conditii optime a cursurilor organizate de aceasta.

4. Durata Contractului

Contractul intra in vigoare la data completarii formularului de inscriere si achitarea avansului, producand efecte pana la indeplinirea integrala a tuturor obligatiilor contractuale.

5. Pretul si Modalitati de Plata

Costul Cursului: Pretul total al serviciilor prestate de catre Furnizor de formare profesionala.
• Toate preturile afisate pe site sunt in RON.
• Pretul exprimat este per Cursant.
• Costul Cursului, precum si modalitatile de plata pot fi modificate ulterior, cu acordul partilor, prin acte aditionale.

Modalitati de Plata:
• Plata integrala. Va confera o reducere de 10%. Se poate realiza atat la unul dintre sediile noastre, cat si prin transfer bancar sau Online.
• Plata in pana la 5 rate. Prima rata va garanteaza inscrierea la curs, restul ratelor putand fi achitate pe parcurs, conform termenelor scadente; platile se pot realiza atat la unul dintre sediile noastre, cat si prin transfer bancar sau Online.
Reducerile suplimentare, pot fi afectate in cazul existentei unor campanii sau promotii active pe www.futurenailschool.ro

Plata se poate realiza:
• La sediul FUTURE EVO NAILS (Numerar sau Card). Veti primi pe adresa de email introdusa in formular o factura proforma cu suma de plata. Aceasta trebuie achitata in cel mai scurt timp pentru rezervarea locului in grupa.
• Plata prin transfer bancar. Veti primi pe adresa de email introdusa in formular o factura proforma cu suma de plata. Aceasta trebuie achitata in cel mai scurt timp pentru rezervarea locului in grupa. Va rugam sa ne trimiteti dovada de plata pe email.

6. Proprietatea intelectuala

Continutul acestui site, sub toate aspectele, este proprietatea FUTURE EVO NAILS sau a partenerilor sai, iar informatiile respective pot fi sub incidenta legilor interne sau internationale de protectie a proprietatii intelectuale.

Toate drepturile referitoare la proprietatea intelectuala sunt rezervate. Protectia se exercita asupra textelor, creatiei artistice, imaginilor si fotografiilor, precum si asupra altor elemente protejate de drepturi de autor.

Nu aveti voie (si nici nu puteti sa permiteti nimanui altcuiva) sa copiati, sa modificati, sa creati derivatii, sa efectuati activitati de reverse engineering, sa decompilati sau sa incercati in orice alt mod sa extrageti codul sursa al site-ului.

7. Utilizarea site-ului www.futurenailschool.ro

Orice vizitator/utilizator al acestui site poate vizita, copia, tipari ori distribui informatii si documente publicate de FUTURE EVO NAILS prin intermediul acestui site, cu conditia sa fie pentru uz personal; sa nu faca obiectul unei activitati comerciale, sa fie pentru scopuri informative, sa mentioneze obligatoriu sursa, indiferent de modul de utilizare.

Utilizatorul intelege si este de acord sa foloseasca site-ul numai in scopuri legale. Vizitatorul/Utilizatorul se obliga sa foloseasca acest site fara a modifica, copia, distribui, transmite, publica, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informatie, produse sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site. Utilizatorul se obliga, de asemenea, sa nu foloseasca si sa nu permita vreunui tert sa foloseasca acest site pentru a primi sau transmite materiale care contravin oricarei legi sau dispozitii legale in vigoare, de natura obscena, amenintatoare, agresiva, defaimatoare.

Sunteti de acord sa nu accesati (sau sa nu incercati sa accesati) nici unul dintre Servicii prin alte mijloace decat interfata oferita de FUTURE EVO NAILS, cu exceptia cazului in care vi s-a permis in mod specific sa faceti acest lucru in cadrul unui contract separat cu FUTURE EVO NAILS.

Sunteti de acord sa nu intreprindeti nici o activitate care interfereaza cu Serviciile sau le afecteaza (sau serverele si retelele care sunt conectate la Servicii).

Cu exceptia cazului in care vi se permite expres acest lucru in cadrul unui contract separat, sunteti de acord sa nu reproduceti, sa nu duplicati, sa nu copiati, sa nu vindeti, sa nu comercializati sau sa nu revindeti Serviciile oferite in nici un scop.

Sunteti de acord ca sunteti singurul responsabil (iar FUTURE EVO NAILS nu are nici o responsabilitate fata de dvs. sau fata de terti) pentru orice incalcare a obligatiilor dvs. prevazute in Termeni si Conditii si pentru orice consecinte (inclusiv orice pierderi sau prejudicii pe care le poate suferi FUTURE EVO NAILS) care pot aparea in urma unei asemenea incalcari.

FUTURE EVO NAILS incearca sa mentina informatiile de pe acest site cat mai corecte, complete si actuale. Totusi, FUTURE EVO NAILS nu isi asuma in nici un fel raspunderea pentru eventualele inadecvente legate de descrierea serviciilor, documentelor si alte caracteristici de orice natura ale produselor si serviciilor de pe site si nu garanteaza ca informatiile sunt corecte, complete, actuale, de incredere ori fara erori.

FUTURE EVO NAILS nu isi asuma raspunderea pentru nici un fel de pierdere (materiala, financiara, de date sau informatii) care poate sa apara direct sau indirect din cauza informatiilor incluse pe site-ul www.futurenailschool.ro sau a nefunctionarii sau functionarii necorespunzatoare a acestui site. Plata tuturor cheltuielilor aditionale legate de folosirea siteului http://www.futurenailschool.ro (inclusiv servicii telefonice si/sau Internet) intra in sarcina Utilizatorului.

Ati luat cunostinta de faptul ca toate informatiile (cum ar fi fisiere de date, text scris, aplicatii software, muzica, fisiere audio sau alte sunete, fotografii, filme sau alte imagini) la care aveti acces ca fiind parte din Servicii sau prin utilizarea Serviciilor sunt doar raspunderea persoanei de la care origineaza continutul respectiv.

Sunteti de acord ca sunteti singura persoana responsabila (iar FUTURE EVO NAILS nu are nici o responsabilitate fata de dvs. sau fata de terti) pentru orice Continut pe care il creati, transmiteti sau postati atunci cand utilizati Serviciile si pentru consecintele actiunilor dvs. (inclusiv pentru orice pierdere sau prejudiciu pe care il poate suferi FUTURE EVO NAILS).

Dvs. va pastrati drepturile de autor si orice alte drepturi pe care le detineti deja asupra Continutului pe care il trimiteti, postati sau expuneti in cadrul sau prin intermediul Serviciilor. Prin trimiterea, postarea sau expunerea unui continut, dvs. acordati FUTURE EVO NAILS o licenta perpetua, irevocabila, universala, fara redeventa si neexclusiva de a reproduce, de a adapta, de a modifica, de a translata, de a publica, de a transmite public, de a dezvalui public si de a distribui orice Continut pe care il transmiteti, postati sau expuneti in cadrul sau prin intermediul Serviciilor. Aceasta licenta are singurul scop de a permite FUTURE EVO NAILS sa expuna, sa distribuie si sa promoveze Serviciile si poate fi revocata pentru anumite Servicii.

Sunteti de acord ca aceasta licenta include dreptul FUTURE EVO NAILS de a pune acest Continut la dispozitia altor societati, organizatii sau persoane fizice carora FUTURE EVO NAILS le furnizeaza servicii, si de a utiliza acest Continut in legatura cu furnizarea acestor servicii.

Ati luat cunostinta de faptul ca FUTURE EVO NAILS, in executarea operatiunilor tehnice necesare pentru furnizarea de Servicii catre utilizatori, poate (a) transmite sau distribui Continutul dvs. catre diverse retele publice si diverse mijloace media; si (b) opera modificarile necesare asupra Continutului dvs. astfel incat acesta sa se conformeze si sa se adapteze la cerintele tehnice ale retelelor, aparatelor, serviciilor sau mijloacelor de legatura. Acceptati faptul ca aceasta licenta ii va permite FUTURE EVO NAILS sa faca aceste operatiuni.

Confirmati si garantati fata de FUTURE EVO NAILS ca detineti toate drepturile, puterile si autoritatea in vederea acordarii licentei sus mentionate.

8. Raspunderea partilor

Niciuna dintre Parti nu va fi responsabila pentru neindeplinirea la timp sau indeplinirea inadecvata, partiala sau totala, a obligatiilor sale, daca o astfel de neindeplinire la timp sau indeplinire inadecvata a fost cauzata din motive de forta majora.

In cazul in care Beneficiarul nu poate continua sau finaliza programul din motive de forta majora, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de Furnizor de formare profesionala in executarea contractului, dar nu mai putin de 10% din Costul Cursului.

In cazul in care Beneficiarul nu continua sau nu finalizeaza programul de formare profesionala/training din motive imputabile acestuia, Beneficiarul nu are dreptul sa solicite restituirea sumelor achitate Furnizorului de formare profesionala. In aceasta situatie, Furnizorul de formare profesionala are dreptul sa solicite plata de catre Beneficiar a sumelor restante.

Beneficiarul nu are dreptul sa solicite continuarea cursului autorizat/trainingului intr-o alta perioada decat cea stabilita, sau cu o alta grupa, decat cu acordul expres al Furnizorului de formare profesionala.

Furnizorul de formare profesionala raspunde pentru serviciile prestate in conformitate cu prezentul document.

In cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile din Conditiile specifice de desfasurare a programului de Formare Profesionala/Training, Furnizorul de formare profesionala isi rezerva dreptul, dupa caz, de a sanctiona si a intrerupe participarea la curs a Beneficiarului, pastrand suma achitata pana in acel moment de catre acesta cu titlu de despagubiri, notificand Beneficiarul.

In cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile de plata in conditiile si la termenele stabilite, Furnizorul de formare profesionala isi rezerva dreptul de a intrerupe participarea Beneficiarului la cursul autorizat/training, pana la achitarea integrala a sumelor restante la plata.

9. Forta majora

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul document. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Pe perioada fortei majore invocate, toate termenele se suspenda.

Doar daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe.

10. Solutionarea litigiilor

Partile vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabila a neintelegerilor ce se pot ivi intre ele cu ocazia desfasurarii relatiilor contractuale.

Daca rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, Partile se pot adresa instantei de judecata competente, potrivit legii.

11.Notificari

Orice notificare va fi adresata in scris la datele de contact prevazute in art. A.

12. Reclamatii. Solutionarea reclamatiilor:

Orice reclamatie sau solicitare de informatii va fi adresata de catre Beneficiar in scris la datele de contact ale Furnizorului de formare profesionala.

Furnizorul de formare profesionala va analiza reclamatiile sau solicitarile supuse atentiei de catre Beneficiar, iar in cazul in care nemultumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, Furnizorul de formare profesionala va depune toate eforturile necesare in vederea identificarii unei solutii satisfacatoare.

In cazul in care nemultumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, daca aceasta situatie nu este imputabila Beneficiarului, Furnizorul de formare profesionala va proceda la remedierea serviciului sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, la restituirea contravalorii serviciului prestat, in termen de maximum 15 zile din momentul cand Furnizorul de formare profesionala a constatat deficientele serviciului prestat.

In situatia in care Furnizorul de formare profesionala va proceda la remedierea serviciului prestat, acesta va avea aceleasi obligatii pentru serviciul remediat ca si pentru serviciul prestat initial.

Furnizorul de formare profesionala va raspunde reclamatiilor sau solicitarilor primite in legatura cu serviciul prestat, intr-un termen ce nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora.

13. Dispozitii finale

Dispozitiile prezentului document se completeaza cu prevederile legale aplicabile in materie si cele ale Codului Civil.

Termenii si Conditiile reprezinta un acord juridic dintre dvs. si FUTURE EVO NAILS si guverneaza utilizarea de catre dvs. a Serviciilor (insa cu exceptia serviciilor pe care FUTURE EVO NAILS vi le ofera in cadrul unui contract scris separat), si inlocuieste complet orice aranjamente anterioare dintre dvs. si FUTURE EVO NAILS in privinta Serviciilor.

Sunteti de acord ca, daca FUTURE EVO NAILS nu exercita sau nu pune in aplicare un drept legal sau o compensatie legala cuprins(a) in acesti Termeni (sau de care beneficiaza FUTURE EVO NAILS conform oricarei legislatii aplicabile), acest lucru sa nu fie considerat ca o renuntare formala la drepturile FUTURE EVO NAILS si ca drepturile sau compensatiile respective vor fi in continuare la dispozitia FUTURE EVO NAILS.

Daca orice instanta, cu jurisdictie de a lua hotarari in acest caz, se pronunta in sensul ca una dintre prevederile acestor Termeni este nelegala, atunci prevederea respectiva va fi eliminata din cadrul Termenilor, fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale Termenilor. Restul prevederilor din Termeni vor ramane in vigoare si vor produce efecte in continuare.

Termenii si relatia dvs. cu FUTURE EVO NAILS prevazuta in acesti Termeni, vor fi guvernate de legislatia romana. Dvs. si FUTURE EVO NAILS sunteti de acord sa va supuneti jurisdictiei exclusive a instantelor judecatoresti din Romania pentru solutionarea oricarei dispute juridice care poate aparea din acesti Termeni. Cu toate acestea, sunteti de acord ca FUTURE EVO NAILS sa aiba dreptul de a solicita remedii bazate pe injonctiuni (sau o forma echivalenta a unui demers juridic urgent) in orice jurisdictie.

14. Acceptarea Termenilor

Prin utilizarea efectiva a Serviciilor se considera ca ati citit, inteles si acceptat prezentii Termeni si Conditii. Totodata, confirmati si acceptati faptul ca FUTURE EVO NAILS va considera utilizarea de catre dvs. a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor incepand cu momentul respectiv.

Nu puteti utiliza Serviciile si nu puteti accepta Termenii daca nu aveti varsta legal aceptabila pentru incheierea unui contract cu FUTURE EVO NAILS, sau sunteti o persoana careia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislatiei din Romania.

FUTURE EVO NAILS poate modifica, revizui, imbunatati sau intrerupe furnizarea de informatii, produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fara a informa in prealabil in acest sens. FUTURE EVO NAILS isi rezerva dreptul de a modifica – adauga, sterge, completa, actualiza – in totalitate sau partial acesti Termeni si conditii fara un anunt prealabil. Aceste modificari intra in vigoare in momentul in care sunt publicate pe site-ul www.futurenailschool.ro si se considera a fi acceptate de Utilizator prin folosirea in continuare a acestui site.